×

Πως ψωνίζω; (σε 3 βήματα)

1 Σύνδεση ή δημιουργία νέου λογαριασμού.
2 Επιλογή ειδών και επιβεβαίωση παραγγελίας.
3 Πληρωμή με αντικαταβολή & παράδοση σε όλη την Ελλάδα

Για προϊόντα που δεν βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο orders1georgakakis@gmail.com | Τώρα πληρωμές και με POS. Σας ευχαριστούμε!

Ώρες λειτουργίας

Δευ-Παρ: 08:00 - 17:00
Σαβ: 08:00-15:00
Κυριακή κλειστά!

FORGOT YOUR DETAILS?

Όροι και προϋποθέσεις

Εισαγωγή

O ιστότοπος www.s-georgakakis.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό Κατάστημα  πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (και εφεξής στο παρόν θα καλείται Ηλεκτρονικό Κατάστημα  ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί το Κατάστημα  με την επωνυμία  Στέφανος Γεωργακάκης, που εδρεύει στην Ελλάδα στον Νίκαια Αττικής, Βεροίας 72  και εκπροσωπείται νόμιμα, έχει  Α.Φ.Μ. 056768903 ανήκει στην  Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας   «orders1georgakakis@gmail.com» , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος: 2104918938, (που εφεξής στο παρόν θα καλείται  χάριν συντομίας το Κατάστημα ή Ηλεκτρονικό Κατάστημα ).

Οι κατωτέρω  όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με το εμπορικό σήμα

το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.s-georgakakis.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνο στο Κατάστημα  ή πραγματοποιεί και παραγγελία /αγορά προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

 

 

Γενικοί Όροι

Το  Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

 

 

Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

Το  Κατάστημα δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα , σε ότι αφορά την ταυτότητα του Καταστήματος  όσο και τις παρεχόμενες μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συναλλαγές. Το  Κατάστημα, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Το  Κατάστημα στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη, τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ.  πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και  που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση το  Κατάστημα δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής   ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και   ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το  Κατάστημα στα πλαίσια των συναλλαγών της δεν φέρει

καμία ευθύνη σε καμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 

  • Καθυστερήσεις που οφείλονται στον μεταφορέα. Τα μεταφορικά των προϊόντωνσε κάθε περίπτωση επιβαρύνουν (με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπως αυτές αναφέρονται στους Τρόπους Αποστολής)  τον αγοραστή και ταξιδεύουν με αποκλειστική ευθύνη του. Σε περίπτωση ζημιάς κατά την μεταφορά ουδεμία ευθύνη φέρει το Κατάστημα.
  • Καθυστερήσεις λόγω ανωτέρας βίας όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, συγκεντρώσεις κ.α .
  • Καθυστερήσεις σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) επικοινωνία με τον αγοραστή. Σε κάθε παραγγελία γίνεται τηλεφωνική ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, στοιχείων και τυχόν διευκρινήσεων.
TOP
X